Miljöpolicy

Fraktlogistik

Vår miljöpolicy

Vår miljöpolicy skall vara vår ledstjärna för att minska vårt miljöavtryck

 • Vi skall skydda miljön och bidra till begränsning av negativ miljöpåverkan, i och av vår verksamhet.
 • Vi skall uppfylla bindande krav från myndigheter och kunder.
 • Vi skall ständigt förbättra vårt miljöledningssystem/verksamhetssystem.
 • Vår största miljöpåverkan är transporter genom våra underleverantörer och vi ställer höga miljökrav på dem.

Vi arbetar aktivt med;

 • Transporter – Vi skall i möjligaste mån samlasta de gods som vi hanterar för våra kunder och ge alternativa förslag när vi anser behovet har negativ påverkan på miljön, tex tomma direktbilar, tomma mil.
 • Fossilfria transporter – Fraktlogistik har som mål att fram till 2025 kunna erbjuda en tjänst med 100% fossilfria transport från/till orter och upptagningsområde som Fraktlogistik kommer vara representerad på.
 • Underleverantörer –

  Vår kravspecifikation mot våra underleverantörer och åkerier gör så att vi har bra information som i sin tur gör att vi kan aktivt kan välja att styra miljöpåverkan, denna information gäller drivmedel, däck, motorer, hantering av farligt gods med utveckling och uppföljning.

Vi har valt arbeta med klimatkompensation på alla transporter då CO2 utsläpp är den enskilt största klimatbelastning vi har möjlighet att påverka.

Mölndal 2023-12-20

Kjell Karlsson
Kjell Karlsson

  Kjell Karlsson, VD på Fraktlogistik

  Vi sponsrar

  Öjersjö IF
  FBC Sollentuna
  Mölndal bandy