Kvalitetspolicy

Fraktlogistik

Vår kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy skall vara vår ledstjärna för att öka kvalitén i vår leverans

  • Vi skall alltid vara Kreativa och lyhörda och lyssna på kundernas behov.
  • Vi skall uppfylla bindande krav från myndigheter och kunder.
  • Vi skall ständigt förbättra vårt kvalitetsledningssystem/verksamhetssystem.

Vi arbetar aktivt med;

  • IT-lösningar – Vi skall ligga i framkant gällande IT lösningar som påverkar kundernas och vår verksamhet positivt
  • SKAPA – Vi arbetar efter våra kärnvärden S K A P A (samarbete, kompetens, ansvar, proaktivitet & autonoma)
  • Uppföljning – Att kunna ge uppföljning med mätbara mål tex avvikelser, klagomål, svarstider, handläggningstider, spårbarhet och POD.

Mölndal 2022-12-21

Kjell Karlsson
Kjell Karlsson

    Kjell Karlsson, VD på Fraktlogistik