Kvalitetspolicy

Fraktlogistik

Vår kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy skall vara vår ledstjärna för att öka kvalitén i vår leverans

 • Vi skall alltid vara kreativa och lyhörda och lyssna på kundernas behov.
 • Vi skall uppfylla bindande krav från myndigheter och kunder.
 • Vi skall ständigt förbättra vårt kvalitetsledningssystem/verksamhetssystem.

Vi arbetar aktivt med;

 • IT-lösningar – Vi skall ligga i framkant gällande IT lösningar som påverkar kundernas och vår verksamhet positivt
 • SKAPA – Vi arbetar efter våra kärnvärden S K A P A (samarbete, kompetens, ansvar, proaktivitet & autonoma)
 • Uppföljning – Att kunna ge uppföljning med mätbara mål tex avvikelser, klagomål, svarstider, handläggningstider, spårbarhet och POD.

Mölndal 2023-12-20

Kjell Karlsson
Kjell Karlsson

  Kjell Karlsson, VD på Fraktlogistik

  Vi sponsrar

  Öjersjö IF
  FBC Sollentuna
  Mölndal bandy