Certifieringar

Fraktlogistik

Våra certifieringar

Vår leverans ska alltid hålla en hög kvalité,
detta säkerställer vi genom att jobba med systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.
Att vi uppfyller ställda krav säkerställs genom ISO certifieringar

Våra certifieringar

ISO 9001
& ISO14001