Arbetsmiljöpolicy

Fraktlogistik

Vår arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy är vår ledstjärna för att säkerställa och förbättra vår arbetsmiljö

Vår mest värdefulla tillgång är människorna som arbetar i eller i nära samarbete med bolaget och vi skall med god marginal vid alla tillfällen uppfylla de regler som gäller för arbetsmiljön.

 • Vi skall tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden för att förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa.
 • Vi skall uppfylla tillämpliga legala krav och andra krav.
 • Vi skall eliminera faror och minska arbetsmiljörisker.
 • Vi skall ständigt förbättra vårt arbetsmiljöledningssystem/verksamhetssystem.

Vi arbetar aktivt med;

 • Riskbedömning – Vi skall hellre ta det säkra före det osäkra när det är oklart vilka risker en aktivitet rymmer
 • Samråd och medverkan med arbetstagare
 • SKAPA – Vi arbetar efter våra kärnvärden S K A P A (samarbete, kompetens, ansvar, proaktivitet & autonoma)

Mölndal 2023-12-20

Kjell Karlsson
Kjell Karlsson

  Kjell Karlsson, VD på Fraktlogistik

  Vi sponsrar

  Öjersjö IF
  FBC Sollentuna
  Mölndal bandy