Arbetsmiljöpolicy

Fraktlogistik

Vår arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy är vår ledstjärna för att säkerställa och förbättra vår arbetsmiljö

Vår mest värdefulla tillgång är människorna som arbetar i eller i nära samarbete med bolaget och vi skall med god marginal vid alla tillfällen uppfylla de regler som gäller för arbetsmiljön.

  • Vi skall tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden för att förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa.
  • Vi skall uppfylla tillämpliga legala krav och andra krav.
  • Vi skall eliminera faror och minska arbetsmiljörisker.
  • Vi skall ständigt förbättra vårt arbetsmiljöledningssystem/verksamhetssystem.

Vi arbetar aktivt med;

  • Riskbedömning – Vi skall hellre ta det säkra före det osäkra när det är oklart vilka risker en aktivitet rymmer
  • Samråd och medverkan med arbetstagare
  • SKAPA – Vi arbetar efter våra kärnvärden S K A P A (samarbete, kompetens, ansvar, proaktivitet & autonoma)

Mölndal 2022-12-21

Kjell Karlsson
Kjell Karlsson

    Kjell Karlsson, VD på Fraktlogistik